AKADEMİK KADRO

Birim Koordinatörü

Prof. Dr. Ahmet AKGÜL

İstanbul Üniversitesi

ahmet.akgul@istanbul.edu.tr

(212) 414 15 00 – 40100

Özgeçmiş

Program Koordinatörü

Prof. Dr. Halim KAZAN

İstanbul Üniversitesi

halim.kazan@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11461

Özgeçmiş

Bilim Alanı Uzmanı

Doç. Dr. Yeşer Yeşim ÖZER

İstanbul Üniversitesi

yozer@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 10130

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Anıl DEĞERMEN ERENKOL

İstanbul Üniversitesi

degermen@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11614

Özgeçmiş

Ders Veren Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Alper CİHAN

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Prof. Dr. Halim KAZAN

İstanbul Üniversitesi

halim.kazan@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11461

Özgeçmiş

Prof. Dr. Emrah CENGİZ

İstanbul Üniversitesi

ecengiz@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 12201

Özgeçmiş

Prof. Dr. Seda MENGÜ

İstanbul Üniversitesi

seda.mengu@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 12740

Özgeçmiş

Prof. Dr. Sedat MURAT

İstanbul Üniversitesi

sedatmurat59@gmail.com

(212) 440 00 00

Özgeçmiş

Prof. Dr. Abdullah OKUMUŞ

İstanbul Üniversitesi

okumus@istanbul.edu.tr

(212) 473 70 70 – 18247

Özgeçmiş

Prof. Dr. Emine ORHANER

Gazi Üniversitesi

eorhaner@gazi.edu.tr

(312) 216 13 84

Özgeçmiş

Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU

Atılım Üniversitesi

dilaver@tengilimoglu.gmail.com

(312) 485 14 60 – 114

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ethem ERGİNÖZ

İstanbul Üniversitesi

erginose@istanbul.edu.tr

(212) 414 30 00 – 21501

Özgeçmiş

Prof. Dr. Mehmet Sarper ERDOĞAN

İstanbul Üniversitesi

sarper@istanbul.edu.tr

(212) 414 30 00  – 22902

Özgeçmiş

Prof. Dr. Seçkin ÖZMEN

İstanbul Üniversitesi

sozmen@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11461

Özgeçmiş

Prof. Dr. Sevim Ece KARADOĞAN DORUK

İstanbul Üniversitesi

ecek@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 12668

Özgeçmiş

Prof. Dr. Levent ŞAHİN

İstanbul Üniversitesi

levent.sahin@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11480

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ercan SARIDOĞAN

İstanbul Üniversitesi

ercan.saridogan@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11422

Özgeçmiş

 Doç. Dr. Muhsin Murat YAŞLIOĞLU

İstanbul Üniversitesi

muratyas@istanbul.edu.tr

(212) 473 70 70 – 10303

Özgeçmiş

Doç. Dr. Nilüfer Fatma GÖKSU

İstanbul Üniversitesi

fgoksu@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 12730

Özgeçmiş

Doç. Dr. Eray YURTSEVEN

İstanbul Üniversitesi

eyurt@istanbul.edu.tr

(212) 414 30 00 – 21841

Özgeçmiş

Doç. Dr. Muharrem ES

Yalova Üniversitesi

muharrem_es@hotmail.com

(226) 811 50 38 – 336

Özgeçmiş

Doç. Dr. Şebnem ÇAĞLAR

İstanbul Üniversitesi

caglars@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 12673

Özgeçmiş

Doç. Dr. Erhan TECİM

Konya Üniversitesi

etecim@konya.edu.tr

(332) 325 20 24

Özgeçmiş

Doç. Dr. Suphi VEHİD

İstanbul Üniversitesi

vehid@istanbul.edu.tr

(212) 414 30 00 – 21560

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi ÖZLEM ATAN TARLACI

Haliç Üniversitesi

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Suna MUĞAN ERTUĞRAL

İstanbul Üniversitesi

mugan@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11725

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Aysu KURTULDU

Trakya Üniversitesi

aysukurtuldu@trakya.edu.tr

(284) 213 30 42 – 2001

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Burcu ÖNDER

Arel Üniversitesi

burcuonder@arel.edu.tr

(212) 860 04 81

Özgeçmiş

Dr. Yılmaz KESKİNDEMİRCİ

İstanbul Üniversitesi

kdemirci@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Öğret. Gör. Dr. Halis Çetin DEMİRCAN

İstanbul Üniversitesi

demircan@istanbul.edu.tr

(212) 414 30 00 – 22742

Özgeçmiş