Mezuniyet


      KARİYER OLANAKLARI

   Bu bölümden mezun olan öğrenciler "Sağlık Yönetimi Lisans Mezunu" ünvanı alırlar. Bu bölümden mezun olan öğrenciler;

 • Özel ve Kamu Hastaneleri'nde,
 • Özel muayenehanelerde
 • Rehabilitasyon hizmetlerinde,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu'nda,
 • Halk Sağlığı ve Hizmetleri alanlarında
 • Sağlık Eğitimi ve Organizasyonu alanlarında
 • Yerel Yönetim Sağlık hizmetlerinde
 • Özel Sağlık Sigortaları şirketlerinde
 • Akreditasyon Kurumlarında
 • Uluslararası Sağlık Hizmeti üreten şirketlerde
 • Sosyal Hizmetler Yaşlı ve Hasta bakım hizmetlerinde,
 • Biyomedikal Ürün şirketlerinde,
 • Uluslararası İlaç Şirketleri,
 • Sağlık Kurumları Otomasyon Hizmeti Üreten şirketlerde,
 • Sağlık alanında Araştırma ve Eğitim yapan şirketler,
 • Sağlık Turizmi Şirketlerinin idari birimlerinde,
 • Diyaliz Üniteleri ile Ağız-Diş Sağlığı Merkezleri,
 • Rehabilitasyon Merkezleri,
 • Üniversiteler ve Araştırma Kurumları,
 • Evde Bakım Hizmeti veren kuruluşlar,
 • Sağlık alanındaki Sivil Toplum Kuruluşları'nda istihdam edilebilirler.
      Mezuniyet Koşulları
 • Döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.
 • Mezuniyet not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir.