Program Hakkında

 

 

   AUZEF’e bağlı olan Sağlık Yönetimi Programı, iki yıllık açık öğretim lisans tamamlama programıdır. Sağlık Yönetimi Programı; her türlü sağlık kurum ve kuruluşunun, yönetimi, işletilmesi, Türkiye’nin sağlık alt yapısının tanımlanması ve geliştirilmesine yönelik her alanda profesyonel insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu programın hizmetlerin sunumu ve finansmanı tarafında ihtiyacı karşılaması amaçlanmaktadır.

 

DETAYLI BİLGİ

Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama Programı'yla öğrencilere;
  • Sağlık işletmelerinde problemleri saptama, tanımlama ve çözme,
  • Bu amaçla uygun analitik ve modelleme tekniklerini uygulama,
  • Sağlık işletmeciliği alanındaki uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları seçeme, bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanma,
  • Mesleki etik ve yasal ilkelere uygun davranma,
  • Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olma becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

BAŞVURU KOŞULLARI

   Başvuru tarihleri, ücretler ve ders muafiyetleri gibi tüm detaylı bilgilere AUZEF web sitesinden ulaşabilirsiniz. 

DERSLER VE DERS MATERYALLERİ

    Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama Programı; kamu maliyesi, ilk yardım, sağlık kurumlarında yönetim ve organizasyon, acil hizmetlerin yönetimi, sağlık iletişimi, sağlık işletmelerinde stratejik yönetim ve sağlık işletmelerinde risk yönetimi gibi alanlar üzerine zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Dersler internet üzerinden yayınlanan etkileşimli materyaller, notlar, video ve sunum formatlarında olup basılı materyal bulunmamaktadır. Örnek ders materyallerini incelemek için aşağıdaki bağlantılardan indirebilir, iki yıllık ders programına Ders Planları linkinden ulaşabilirsiniz. 

 

 

SINAVLAR VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME

    Sınavlar, her bir ders için her yıl/yarıyılda en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yıl sonu bitirme ve telafi sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.     Fakültemiz tarafından yapılacak sınavların geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. 
Sınav merkezleri ve sınav tarihleri gibi tüm detaylı bilgilere Ölçme ve Değerlendirme sayfasından ulaşabilirsiniz. 

 

  

MEZUNİYET

   Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama Programı boyunca almış olduğu döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.

  Mezuniyet not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir.

  Programdan mezun olan öğrenciler, lisans tamamlama diploması alarak “Sağlık Yönetimi Mezunu” ünvanını kazanırlar.

 

 

 

KARİYER OLANAKLARI

Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama Programı mezunları;

  • Özel ve kamu hastanelerinde, özel muayenelerde, rehabilitasyon hizmetlerinde, sosyal güvenlik kurumunda, halk sağlığı ve hizmetleri alanlarında, sağlık eğitimi ve organizasyonu alanlarında, yerel yönetim sağlık hizmetlerinde, özel sağlık sigortaları şirketlerinde, akreditasyon kurumlarında, uluslararası sağlık hizmeti üreten şirketlerde, sosyal hizmetler yaşlı ve hasta bakım hizmetlerinde,
  • Biyomedikal ürün şirketlerinde, uluslararası ilaç şirketleri, sağlık kurumları otomasyon hizmeti üreten şirketlerde, sağlık alanında araştırma ve eğitim yapan şirketler, sağlık turizmi şirketlerinin idari birimlerinde, diyaliz üniteleri ile ağız-diş sağlığı merkezleri, rehabilitasyon merkezleri,
  • Üniversiteler ve araştırma kurumları,
  • Evde bakım hizmeti veren kuruluşlar, sağlık alanındaki sivil toplum kuruluşlarında istihdam edilebilirler.

Mezuniyetle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için Mezuniyet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.